Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

 • Η Εργοθεραπεία που ασχολείται με τα παιδιά είναι η επιστήμη που αξιολογεί τις δεξιότητες / δυσκολίες του παιδιού και δομεί ένα κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα που θα προάγει και θα ενισχύσει την ανεξαρτησία του σε όλους τους βασικούς τομείς της ζωής του.
 • Χρησιμοποιεί ως θεραπευτικό μέσο σκόπιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κυρίως το παιχνίδι, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο να αναπτύξουν τις απαραίτητες κινητικές / αντιληπτικές / γνωστικές και ψυχολογικές δεξιότητες που χρειάζονται για την ομαλή ανάπτυξη τους στο οικογενειακό περιβάλλον και την ομαλή προσαρμογή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

fl4       H Εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά:       fl5

 • να μάθουν να χρησιμοποιούν καλύτερα το σώμα τους / να αποκτήσουν κατάλληλο αδρό συντονισμό (δηλαδή χρήση των μεγάλων μυϊκών ομάδων του σώματος όπως κορμός / χέρια κλπ) για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε απλές και σύνθετες κινητικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται όπως πηδηματάκια / πέταγμα μπάλας / κουτσό κλπ.
 • να αναπτύξουν λεπτό συντονισμό (δηλαδή χρήση των μικρών μυϊκών ομάδων όπως δάχτυλα και παλάμη) συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως πέρασμα χαντρών σε κορδόνι / κουμπιά κλπ.
 • στη χρήση ψαλιδιού ώστε να χρησιμοποιούν και να συντονίζουν σωστά τα δύο τους χέρια για να αποκτήσουν ακρίβεια στην κινήσεις τους και να μπορέσουν να κόψουν απλά και σύνθετα σχήματα.
 • να αναπτύξουν και να σταθεροποιήσουν κατάλληλη σύλληψη των γραφικών εργαλείων (μαρκαδόρος / μολύβι κλπ).
 • στο σχηματισμό και αντιγραφή σχημάτων / γραμμάτων / λέξεων και κειμένου ανάλογα με την χρονολογική τους ηλικία. (μέγεθος γραμμάτων / αποστάσεις ανάμεσα στα γράμματα και στις λέξεις / ομοιομορφία γραμμάτων και ακρίβεια πάνω στη γραμμή του τετραδίου / ροή και ταχύτητα γραφής).
 • να αναπτύξουν αντιληπτικές δεξιότητες συμμετέχοντας σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο χώρο και στο θρανίο.
 • να μάθουν να οργανώνουν την συμπεριφορά τους και να ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
 • να διατηρήσουν κατάλληλο επίπεδο εγρήγορσης και συγκέντρωσης προσοχής συμμετέχοντας σε κατάλληλες αισθητικοκινητικές δραστηριότητες.
 • να ενισχύσουν τις μνημονικές τους δεξιότητες.
 • να καταγράφουν και να επεξεργάζονται αισθητηριακά ερεθίσματα που εμπεριέχουν αφή / γεύση / όραση / κίνηση κλπ. ως προς τα επιμέρους αισθητηριακά συστήματα (απτικό / αιθουσαίο / ιδιοδεκτικό και οπτικό / ακουστικό / γευστικό / οσφρητικό) που είναι απαραίτητα για να προκληθεί μάθηση στο παιδί.
 • να αποκτήσουν πραξιακό μηχανισμό (να μπορούν να σχεδιάζουν / να προγραμματίζουν και να εκτελούν μια δραστηριότητα).
 • να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να συνεργάζονται.
 • να αναπτύξουν ικανότητες παιχνιδιού.
 • να αποκτήσουν κίνητρο εμπλοκής ακόμα και σε δραστηριότητες που δεν τα ενδιαφέρουν ή δυσκολεύονται.
 • σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής: σίτιση / ένδυση απόδυση / προσωπική υγιεινή: βούρτσισμα δοντιών / πλύσιμο χεριών κλπ. / χρήση τουαλέτας (αφαίρεση πάνας) κλπ.